За реклама

June 1st, 2009

За всички сайтове, събития, каузи, мероприятия със социална цел, подпомагане на бедни и нуждаещи се – рекламата на този сайт ще е безплатна. Администраторите на този сайт запазват правото си за определяне на рекламата която биха поставили безплатно на този сайт.

За всички сайтове с подобни на този цел, предлагам размяна на линкове или банери, слагане в приятели или подобни методи за обмяна на трафик.

За реклама с комерсиална цел – по договаряне.

Всички приходи които придобие сайта, чрез странично финансиране, ще бъдат разпределени по каузите които защитава и ако се наложи (в много краен случай) част от тях, ще бъдат за нуждите на сайта.

Comments are closed.