Home > FaceBook Групи, Природа > Да спасим 7-те Рилски езера

Да спасим 7-те Рилски езера

Да спасим 7-те Рилски езера

Да спасим 7-те Рилски езера

Save The 7th Lakes of Rila Mountain, Bulgaria

Адрес на групата: http://www.facebook.com/group.php?gid=6559344311

Лифтът нарушава европейските Директиви за птиците и хабитатите, Закона за опазване на околната среда и водите, Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост, Закона за концесиите, Закона за устройство на територията, Закона за защитените територии и Плана за управление на Национален парк „Рила“. Документи и подробна информация: http://forthenature.org/cases/rila_panichishte_resort

Становище на коалицията “За да остане природа в България” за лифта (по случай изказванията на местната власт, че лифта е законен, което не е вярно и предвид бездействието на институциите за спиране на незаконния строеж):
http://forthenature.org/upload/files/stanovishte-rila-lift140308.doc

Снимки от поставянето на стълбовете на лифта можете да видите на:
http://forthenature.org/gallery/putting_the_poles_of_the_lift_to_the_seven_rila_lakes
http://forthenature.org/gallery/national_park_rila_-_for_humans_or_for_machines

Иво Делин FaceBook Групи, Природа , , ,