Home > FaceBook Групи, Велосипеди > За велосипедни алеи в България!

За велосипедни алеи в България!

За велосипедните алеи в България

За велосипедните алеи в България

За велосипедни алеи в България!

Адрес на групата: http://www.facebook.com/group.php?gid=56389563751

За всички велосипедисти в България!

Иво Делин FaceBook Групи, Велосипеди , , , , , ,

 1. Иво Делин
  March 25th, 2009 at 14:44 | #1

  Извадки от Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата

  Глава първа
  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  Чл. 2. Участник в движението е всяко лице, което се намира на пътя и със своето действие или бездействие оказва влияние на движението по пътя. Такива са водачите, пътниците, пешеходците, както и лицата, работещи на пътя.

  Глава втора
  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

  Чл. 14. За да участва в движението по пътищата всеки велосипед трябва да има изправни:
  1. спирачки;
  2. звънец и да няма друг звуков сигнал;
  3. устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред и червен светлоотразител отзад; допуска се поставянето на устройство за излъчване на червена светлина отзад;
  4. бели или жълти светлоотразители или светлоотразяващи елементи отстрани на колелата.

  Глава двадесет и трета
  СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА НЯКОИ УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО
  Раздел I
  Водачи на велосипеди
  Чл. 140. Водачът на велосипед е длъжен да се движи възможно най-близо до дясната граница на платното за движение.
  Чл. 141. На водача на велосипед е забранено:
  1. да се движи успоредно до друг велосипедист;
  2. да управлява, без да държи кормилото с ръка, както и да освобождава педалите;
  3. да се движи в непосредствена близост до пътно превозно средство или да се държи за него;
  4. да превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на велосипеда или създават опасности или пречки за другите участници в движението;
  5. да бъде теглен от друго пътно превозно средство;
  6. да управлява велосипед по площите, предназначени за движение само на пешеходци. Тази забрана не се отнася за децата велосипедисти.
  Чл. 142. Забранено е движението на велосипедисти в група за тренировка, ако пред и зад групата няма придружители с автомобил или мотоциклет.

  Глава тридесета
  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  § 1. По смисъла на този правилник:
  32. “Велосипед” е пътно превозно средство най-малко с две колела, което се привежда в движение с мускулната сила на лицето, което го управлява, с изключение на инвалидните колички.

 1. No trackbacks yet.