Закони

May 27th, 2009

Незнанието на закона не ви дава право да го нарушавате. За това е добре да знаете някои от закоините в Република България.

Comments are closed.