Права за ползване

March 28th, 2012

Права за ползване на сайта и съдържанието му

Може да ползвате този сайт и съдържанието му спрямо Creative Commons Licence 3.0

Creative Commons License

Извадка:

Признание 3.0 Нелокализиран

Можете свободно:
да споделяте — да копирате, разпространявате и излъчвате произведението
да ремиксирате — да адаптирате произведението

Съгласно следните условия:
Признание. Трябва да посочите авторството на творбата по начина, определен от самия автор или носителя на правата върху произведението (но не и по начин, оставящ впечатлението, че същият/същите подкрепят вас или използването по някакъв начин на творбата от вас).

  • За всяко повторно използване или дистрибуция, вие трябва ясно за останалите да посочите договорните условия за ползване на произведението. Най-добрия начин да направите това е, като сложите линк към тази страница.
  • Всяко едно от тези условия може да бъде отхвърлено, ако получите разрешение за това от носителя на правата.
  • Нищо в този договор не накърнява или ограничава неимуществените права на автора на произведението.

 

За признание: използвайте връзка/линк към източника, както и собственик на произведението, което споделяте и/или ремиксирате.

Comments are closed.