Коментари

June 1st, 2009

Права за коментарите

 • Всеки участник в сайта има право да пише коментари в сайта, независимо дали той е писател (автор на статия) или или читател (умишлено или случайно попаднал тук).
 • Всеки има право да изкаже мнението си по посочените теми
 • Всеки има право да предложи тема или решение
 • Всеки има право да чете коментарите на останалите участници в сайта

Задължения за коментарите

 • Като български сайт е задължително да се спазват закониет на Република България – коментари, които са в разрез с тях  могат да бъдат санкционирани
 • Забраняват се коментари с обиден характер или такива целящи да се влезе в словестна война с останалите участници – тези коментари могат да бъдат санкционирани
 • Забраняват се коментари на политическа, расова, полова, религиозна, порногравска или педофилска основа – тези коментари могат да бъдат санкционирани
 • Забранява се спама, рекламата с комерсиална цел и коментари които не са по темата – тези коментари могат да бъдат санкционирани

Препоръки за коментарите

 • Коментарите да са написани разбираемо и по темата
 • Коментарите да са написани на български и на кирилица

Санкции

За неспазване на задълженията и препоръките на коментарите може да бъдат наложени следните санкции:

 • Непобликуване на коментара
 • Изтриване на коментара
 • Блокиране на участника да пише следващи коментари
 • Блокиране на достъпа на участника до сайта 

Администриране

Собствениците и администраторите на сайта имат крайната дума. Всеки от тях по собствено усмотрение може да:

 • Непобликува вашия коментар
 • Изтрие вашия коментар
 • Редактира вашия коментар
 • Изтрие всичките ви коментари
 • Блокира достъпа ви до коментарите
 • Блокира достъпа ви до сайта
 • Изпрати данните ви и цитат от коментара на правораздаващите органи
Comments are closed.